شیپور استاش چیست؟

گوش میانی از طریق مجرای شنوایی (مجرای شیپور استاش) به داخل حلق بینی و از طریق حلق بینی به خارج باز می شود (حلق بینی یا نازوفارنکس قسمتی از حلق است که با بینی ارتباط و مجاورت دارد).

این مجرا نام های مختلفی دارد که عبارتند از:

مجرای استاش، شیپور استاش، لوله شنوایی، مجرای شنوایی و لوله فارنژیتمپانیک.

شیپور استاش یک مجرا یا لوله ارتباطی بین گوش میانی با فضای نازوفارنکس به طول ۳۰ تا ۴۰ میلی متر بوده، شامل دو قسمت استخوانی در یک سوم ابتدایی و غضروفی در دوم سوم انتهایی است.زاویه شیپور استاش با سطح افقی در بالغین ۴۵ درجه و در اطفال ۱۵ درجه بوده،این مسأله یعنی افقی تر بودن شیپور استاش در اطفال یکی از علل شیوع عفونت گوش میانی در اطفال است.

این لوله از یک طرف به حلق و از طرف دیگر به گوش میانی باز می شود و بنابراین دارای یک سوراخ حلقی که وسیع تر است و یک سوراخ صماخی که تنگ تر است می باشد. یک سوم شیپور استاش که به حفره صماخ نزدیک تر است استخوانی و دو سوم دیگر که به حلق نزدیک تر است، غضروفی است. محلی که قسمت حلقی به قسمت صماخی وصل می شود، تنگ ترین قسمت شیپور استاش است و به نام تنگه (اسیموس) گوش شناخته می شود.

سوراخ حلقی به حلق بینی (نازوفارنکس) و سوراخ صماخی به دیواره جلویی صندوق صماخ باز می شود. درون لوله از مخاط پوشیده شده است.

این مجرای شیپور استاش معمولاً بسته است اما درجریان بلعیدن، جویدن و خمیازه کشیدن باز می شود و فشار هوا در دو طرف پرده صماخ را متعادل می کند.

گوش میانی برای عملکرد سالم و طبیعی خود احتیاج به تهویه دارد و این کار با باز و بسته شدن شیپور استاش انجام می شود.

بسته شدن کانال منجر به کاهش شنوایی و عدم شنوایی به طور موقت می شد .

کار شیپور استاش

شیپور استاش سه عمل مهم و اساسی دارد.

۱) شیپور استاش وظیفه برقراری ارتباط و تعادل بین فشار گوش میانی و فضای خارج

 ۲) تخلیه ترشحات گوش میانی به دل از جمله دیگر وظایف شیپور استاش  می باشد .

۳) جلوگیری از انتقال تغییرات فشار و ممانعت از ورود میکروبهای نازوفارنکس به گوش میانی برعهده شیپور استاش می باشد .

قسمت غضروفی شیپور استاش کامل نبوده و سطح مقطع آن به صورت J وارونه می باشد. بقیه آن را غشا،کامل می کند.این مسأله باعث می شود تا مجرای لوله شنوایی در حالت عادی و استراحت بسته باشد اما در اثر عمل عطسه،بلع،فین کردن،با نور و السالوا مجرای شیپور استاش باز می شود که این عمل توسط عطسه کشنده نرم کام صورت می گیرد.

اختلال فعالیت شیپور استاش از علل به وجود آورنده و یا مستعد کننده بسیاری از بیماری های گوش از جمله عفونت گوش عطسه میانی حاد و یا مزمن و نیز اوتیت میانی همراه با ترشح پشت پرده گوش و نیز پارگی پرده گوش و کلستاتوم در گوش میانی است .

برای مطالعه " درمان گرفتگی گوش " و " اختلالات شیپور استاش " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است