طراحی کامپیوتری قبل از عمل جراحی پلاستیک بینی

برخی جراحان معتقدند که طراحی کامپیوتری مذکور متقاضی جراحی پلاستیک بینی را پرتوقع میسازد و ممکن است پس از عمل اندک تفاوت با نتیجه طراحی، فرد را از نتیجه عمل ناراضی و ناخشنود سازد. در مقابل، بسیاری نیز بر این باورند که بیمار اگر واقع نگر باشد و جراح نیز به درستی محدودیت های این طراحی را برای وی تشریح کند، طراحی کامپیوتری بینی در جلسه مشاوره به ابزاری توانمند در دست جراح بدل می گردد.

جراح باید صادقانه و با توجه به محدودیت های آناتومیک بینی اقدام به طراحی نماید. طراحی یک بینی زیبا بدون در نظر داشتن محدودیت های زمان جراحی، جراح و بیمار را پس از عمل با مشکل مواجه می سازد. از طرفی باید همواره به یاد داشت تصویری که طراحی می گردد قطعا با بینی پس از عمل تفاوت هایی دارد و در زمان طراحی نباید به تصویر روی مونیتور به چشم نتیجه قطعی عمل جراحی نگریست. در واقع هدف از طراحی فهم متقابل جراح و بیمار است. حین طراحی، بیمار از ایده ها و نقطه نظرات جراح خود مطلع می گردد و جراح با تجربه نیز از تفکرات و ایده آل های بیمار آگاه می گردد. در نهایت اگر تفاهم حاصله منجر به جراحی گردد بیمار پس از جراحی بینی شاد و خوشحال و راضی خواهد بود.
در زمان طراحی جراح میتواند بیمار را از خواسته غیر منطقی اش در مورد شکل بینی آگاه سازد. برخی اوقات نیز جهت حصول نتیجه ایده آل بیمار علاوه بر جراحی بینی نیازمند اصلاح عقب یا کوچک بودن چانه نیز هست. مساله ای که ممکن است متقاضی جراحی بینی ذهنیتی از آن نداشته باشد. در این مواقع حین طراحی به سادگی میتوان مشکل چانه را اصلاح نمود و بیمار را از اثر شگرف پروتز چانه بر زیبایی چهره آگاه ساخت.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است