عمل برداشتن لوزه سوم

عمل برداشتن لوزه سوم (آدنوییدکتومی؛Adenoidectomy) به دلایل مختلف، شامل وجود اشکال در تنفس از راه بینی، عفونت های مزمن یا درد گوش انجام می شود و عمل شایعی است.

بزرگی لوزه ها بخصوص لوزه سوم می تواند باعث تجمع مایع در پشت پرده گوش ها شود که این امر به نوبه خود می تواند می تواند مشکلاتی را برای کودک ایجاد کند.

لوزه هایی که خود باید باعث سلامتی ما باشند در موارد کمی باعث بروز مشکلاتی می شوند و در چنین مواردی است که ما توصیه می کنیم باید لوزه ها برداشته شوند.

عمل برداشتن لوزه سوم اغلب به صورت سرپایی و تحت بیهوشی عمومی انجام می شود. معمولاً درد بعد از عمل خفیف است و با خوردن مقادیر زیاد مواد غذایی یخی یا سرد (مثلاً بستنی یخی) کنترل می شود. اما باید از خوردن بستنی های غیر یخی بعد از عمل برداشتن لوزه سوم خودداری کرد، زیرا قسمت عقب حلق را می پوشانند و در نتیجه خلط ایجاد می شود که ترمیم محل عمل برداشتن لوزه سوم را دچار اشکال می سازد.

گاهی، درصورت نیاز، عمل برداشتن لوزه سوم، توأم با عمل لوزه برداری انجام می شود. زمان بهبود بعد از عمل لوزه سوم از چند ساعت تا ۳-۲ روز است. عمل برداشتن لوزه سوم اغلب در کودکان بین ۱ تا ۶ ساله انجام می شود، زیرا لوزه سوم به سیستم ایمنی بدن کمک می کند و با رسیدن فرد به سن بلوغ از بین می رود.

مراقبت های بعد از عمل برداشتن لوزه سوم

گلودرد ممکن است حدود دو هفته بعد از عمل برداشتن لوزه سوم باقی بماند. بازیابی کامل بیمار بعد از عمل حدود ۷ تا ۱۰ روز به طول می‌انجامد و در این مدت باید بیمار باید هیدراتاسیون کافی داشته باشد زیرا کم آبی می توند باعث افزایش گلودرد شود.

در برخی موارد؛ اغلب ۷ تا ۱۱ روز بعد از عمل برداشتن لوزه سوم احتمال خونریزی از محل برش وجود دارد. در کل خطر خونریزی چیزی در حدود ۱ تا ۲ درصد است. در بزرگسالان و به خصوص افراد مسن بالای ۷۰ سال و سه جهارم افراد مورد جراحی خونریزی در همان روز عمل جراحی اتفاق می‌افتد. حدود ۳ درصد از این افراد دچار خونریزی قابل توجهی در این زمان می‌شوند که گاهی نیاز به مداخلات جراحی دارد.

شیوه تسکین درد پس از جراحی در حال تغییر است. به طور سنتی برای دردهای خفیف از استامینوفن کدئین و برای دردهای شدیدتر از مواد مخدر قوی تر استفاده استفاده می‌شد. به نظر می‌رسد عمل جراحی لوزه برای بزرگسالان نسبت به کودکان دردناکتر است.

اﺳﺘﺤﻤﺎم از روز ﭘﺲ از عمل برداشتن لوزه سوم ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﯾﺎد در ﻫﻮای ﮔﺮم و زﯾﺮ آب داغ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﺪای ﺷﻤﺎ ۲ – ۳ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از عمل برداشتن لوزه سوم ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺻﺪا ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

بعد از عمل ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ در ﺣﯿﻦ ﺑﯿﺪاری از راه ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻋﺎدت ﺗﻨﻔﺲ از راه دﻫﺎن ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد.

وﺟﻮد ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧُﺮﺧُﺮ در روزﻫﺎی اول ﭘﺲ از عمل برداشتن لوزه سوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﺧﻢ و اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺟﻬﺖ وﯾﺰﯾﺖ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

برای مطالعه " عمل جراحی لوزه ها و لوزه سوم " و " جراحی لوزه سوم با لیزر " کلیک کنید .

منبع : کتاب بیماری های دهان،حلق،بینی،سینوس ها و حنجره

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است