عمل جراحی لوزه ها و لوزه سوم

عمل جراحی برداشتن  لوزه ها و آدنوئید( لوزه سوم)   :

 لوزه ها و آدنوئید( لوزه سوم)  :

به طور کلی لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) به عنوان یک عضو از سیستم دفاعی بدن مورد احتیاج  هستند ، فقط در صورتی برداشتن لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  جایز است که عدم لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  بهتر از وجودشان تشخیص داده شود.

در حال حاضر ثابت شده است که اولا اعضای لنفی در گلو نقش مهمی را در ایمنی بدن دارند. ثانیا برداشتن لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  تاثیر چندان زیادی در کاهش عفونتهای مجاری فوقانی ندارند. برداشتن لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  در اطفالی که دچار نقص سیستم ایمنی (هیپوگاماگلوبولینمی )‌هستند نه تنها سودمند نیست بلکه مضر نیز می باشد.

  زمان عمل برداشتن لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) :

مواردی که عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  با صلاح دید پزشک مربوط ممکن است انجام شود، عبارت است از :

۱-عفونتهای حاد چرکی تکرار شونده لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) .

۲- هر عفونت با تب بالا در لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  بچه ها که منجر به تشنج شود.

۳- عفونتهای مزمن لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  که به درمانهای دارویی جواب ندهد.

۴- بوی بد دهان که به علت مشکلات معده و دندانی نباشد.

۵-بزرگی یک طرفه لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) مشکوک به بدخیمی

۶- آبسه اطراف لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) .

۷- بزرگی لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  در اثر عفونتهای باکتریال که به درمان طبی پاسخ نداده و انسداد راه هوایی حاد ایجاد کند.

۸- وقفه تنفسی هنگام خواب و تنفس با دهان باز در شبها .

۹- بزرگی لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  در حدی که در خط وسط به هم برسند.

۱۰- اختلال در اکسیژن رسانی به سبب انسداد راه هوایی ناشی از بزرگی لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  که به عوارض ریوی بینجامد.

۱۱- اختلال در ر شد عمومی به خصوص در بچه ها .

۱۲- اختلال در گفتار ناشی از بزرگی لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) .

۱۳- اختلال در رشد استخوانهای فک و صورت به علت تنفس در دهانی طولانی مدت در بچه ها.

۱۴- لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) حفره حفره که باعث گیر کردن مواد غذایی در داخل آنها شود.

برای مطالعه  "زمان مناسب عمل  لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است