عمل جراحی مجدد (ثانویه) بینی

عمل جراحی مجدد (ثانویه) بینی برای افرادی که قبلا عمل جراحی بینی انجام داده اند (در افرادی که یک یا چند بار تحت عمل زیبایی بینی قرار گرفته اند انجام می گیرد) که دلیل آنرنیز خوب نبودن شکل بینی و یا تنگی تنفس بعد از عمل اولیه می باشد. در مواقعی بدون اینکه تنگی نفس هم وجود باشد، در نتیجه خوب نبودن عمل و اینکه بیمار عمل اولیه بینی خود را پسند نمی کند انجام می گیرد. در مواقعی نیز به دلیل ضربه های که بعد از عمل به بینی وارد می شود و تغییراتی که در بینی به وجود می آید نیاز به عمل دوباره می باشد و انجام می گیرد. هدف از عمل مجدد بینی برطرف نمودن نارحتی ها می باشد. در صورتی که در ناراحتی موجود تنگی نفس نیز وجود داشته باشد بکلی از بین می رود. انحراف شکل بینی برطرف گردیده، تغییر شکلهای نوک بینی از بین برده شده و عدم تقارن بین سوراخ بینی رفع می گردد.

در  عمل مذکور، در بیشتر مواقع به غضروف بینی و یا بافت استخوان احتیاج می باشد. بافتهای که بکار گرفته می شود، در صورت کافی نبودن باید از سایر جاها همچون گوش و یا دنده تامین گردد.

برای عمل مجدد، باید که حداقل از اخرین عمل یک حتی دو سال گذشته باشد و سپس برای انجام عمل تصمیم گیری نمود. در مورد عمل باید بیشتر تصمیم گیری و تاکید گردد. باید خاطر نشان نمود که، هر عمل می تواند از عمل قبلی بهتر نباشد.  اما، اگر اطمینان دارید که به انتقال استخوان احتیاج دارید در وقت مناسب و تصمیم گیری در آینده بسیار مفید خواهد بود.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است