عمل زیبایی بینی باز در برابر عمل زیبایی بینی بسته

در جراحی پلاستیک ترمیم ناهنجاری های اکتسابی  و مادرزادی بینی، ویژگی های زیبایی شناختی و عملکردی بینی را حفظ میکند. این امر به وسیله مهارت جراح در حفظ پوست بینی، چارچوب استخوانی و غضروفی زیرجلد و آسترغشای مخاطی صورت می پذیرد.

به لحاظ تکنیکی شیوه شکاف جراج پلاستیک، عمل زیبایی بینی را به عنوان روش جراحی بینی باز یا بسته طبقه بندی می کند. در عمل زیبایی بینی باز، جراح یک شکاف کوچک و نامنظم در کلوملا ایجاد می کند، منطقه گوشتی(بیاستخوان) در انتهای خارجی سپتوم بینی، این شکاف کلوملا علاوه بر شکافهای معمول برای ترمیم بینی می باشد.

در عمل زیبایی بینی بسته، جراج هرگونه شکاف را اندونازال انجام می دهد(انحصاراً درون بینی) وکلوملارابرش نمی دهد.

جراحی زیبائی بینی

استخوان بینی مرکب است از هفت استخوان

۱)استخوان پیشانی   ۲)استخوان اشکی          ۳)استخوان غربالی

۴)استخوان گونه    ۵)استخوان آرواره ای فک بالا   ۶)استخوان کامی

۷)استخوان اسفنوئید

 تفاوت روش های باز و بسته جراحی بینی

به جز شکاف کلوملا، از نظر تکنیکی و روشی راینوپلاستی باز و راینو پلاستی بسته مشابه هستند، ولی ویژگی های روش جراجی بینی بسته عبارتند از:

 شکاف کمتر بافتهای بینی شکاف در کلوملا

 پتانسیل کمتر برای حمایت برش اضافی تیپ بینی(نوک بینی)

 کاهش ورم پس از عمل

 کاهش اثر زخم قابل رویت

 کاهش آسیب های پزشک زاد(غیرعمدی) به بینی توسط جراح

 افزایش دسترسی به تغییرات تکنیکی و روشی Situ

 معاینه بادست که به جراح اجازه می دهد که تغییرات داخلی بینی را احساس کند.

 مدت زمان جراحی کمتر

 به هوش آمدن پس از جراحی سریعتر و دوران نقاهت کمتر برای بیمار.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است