عمل زیبایی بینی و روشهای انجام آن

nose07

بطور خلاصه صورت در نمای نیمرخ به سه قسمت فوقانی، میانی و تحتانی تقسیم می شود که تقریبا هم اندازه می باشند.
یکی از مواردی که باید در مورد زیبایی بینی در نظر گرفت Projection بینی یا طول بینی از نمای بغل (lat) می باشد که در حقیقت فاصله نوک بینی تا محل اتصال بینی به صورت است که در این موارد جهت زیبایی بینی باید این فاصله با فاصله لب تا محل اتصال نوک بینی به صورت برابر باشد در غیر اینصورت یا نوک بینی طویل و یا فاصله لب تا بینی زیاد به نظر می رسد که در هر دو مورد زیبا به نظر نمی رسد اما توجه شود که بالا بودن نوک بینی هم باید مناسب باشد .

در خانمها این زاویه بین ۱۱۰-۹۵ و در آقایان ۹۵-۹۰ باشد در غیر اینصورت باعث می شود یا نوک بینی بسیار بالا و به قول اغلب افراد خوکی به نظر برسد و یا اگر به اندازه مناسب بالا نباشد نوک بینی به شکل منقار طوطی می شود .  در مواردیکه بینی پهن می باشد یا به قولی نیاز به عمل پره ای بینی می باشد باید توجه کرد طول هر چشم و فاصله بین دو چشم و پهنای قاعده بینی باید برابر باشد بنابراین باریک کردن این فاصله بیشتر از مورد نیاز و یا عدم کوچک کردن باعث شکل نامناسب می شود .

روش های جراحی زیبایی بینی

۱) روش باز عمل زیبایی بینی

در این روش عمل زیبایی بینی با برش افقی اولیه در قسمت پایین ستون بینی و ادامه آن در لبه های سوراخ بینی، پوست بینی را بترتیب از روی ستون به بالا بلند کرده و در ادامه از روی نوک بینی و سپس از پشت بینی به بالا تا ریشه بینی به بلند کردن ادامه داده می شود تا بدین ترتییب همه اسکلت بینی زیردید مستقیم درآمده و در دسترس جراح قرارگیرد و روی آن کارانجام دهد.وپس ازانجام کار مجددآ پوست را روی اسکلت جدیدخوابانده و محل برش ها را میدوزند. محل اولیه برش در روی ستون بینی ماندگار است و لذا بینی هایی که با این روش عمل میشوند را با اسکار محل اولیه برش درروی ستون بینی میتوان شناسایی کرد.

۲) روش بسته عمل زیبایی بینی

در این روش، از زیر لبه عقبی غضروف هلالی که در حد ۲یا ۳ میلی متر روی لبه غضروف دیواره ها سوار است برشی ایجاد و با ادامه آن از زیر پوست وچسبیده به سطح غضروف و استخوان دیواره ها به سمت بالا رفته و پوست را از روی غضروف و استخوان دیواره ها و پشت بینی بلند کرده و بدن طریق به کل اسکلت پشت و دیواره ها دسترسی پیدا می کنیم (دسترسی به بینی استخوانی). حال درزیر ادامه مراحل جراحی زیبایی بینی بطور خلاصه با کمک تصاویر آورده شده .

منبع: تیراژ ۲۴

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است