عمل پلاستیک بینی-بیهوشی

جراحی پلاستیک بینی هم می‌تواند تحت بیهوشی عمومی انجام شود و هم با استفاده از بی‌حسی موضعی. ولی مواردی وجود دارد که انجام بیهوشی عمومی برای شخص ممنوع است مثلاً در مواقعی‌که فرد دارای ضعف عمومی شدید و یا کهولت و یا بیماری‌های مزمن ناتوان‌کننده و یا بیماری‌های قلبی شدید باشد که در آن‌صورت یا اصولاً آن شخص نباید تحت عمل جراحی قرار گیرد و یا می‌بایست عمل جراحی پس از مشاوره با پزشک داخلی و متخصص قلب و با در نظر گرفتن کلیه احتیاطات لازم و تحت بی‌حسی موضعی انجام پذیرد و همین‌طور مواردی هستند که ممکن است بی‌حسی موضعی برای فرد خطرناک باشد مثلاً در مواقعی‌که آن فرد به داروهای بی‌حسی موضعی حساسیت داشته باشد که در آن‌صورت می‌بایست از آن داروها استفاده نشود و برای عمل جراحی روش بیهوشی عمومی به‌کار گرفته شود.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است