عوارض کم شنوایی

شنوایی بر آورده کننده بسیاری  از نیاز های ماست. شنوایی اساس ارتباط کلامی است. ما نه تنها کلمات را می شنویم بلکه با شنیدن تفاوت های جزئی در صداها، معنی دقیق گفتار را می فهمیم و درک می کنیم. علاوه بر این شنوایی برای درک و لذت بردن از صداهایی مانند موسیقی و یافتن جهت صداها برای ما مفید است. برای مثال وقتی وسیله نقلیه ای به ما نزدیک می شود، قبل از آنکه آن را ببینیم، صدایش را شنیده و جهت نزدیک شدن آن به خود را تشخیص می دهیم.

 بنابراین اولین عوارض کم شنوایی، محدودیت ارتباط است. علاوه بر این در اثر کم شنوایی استفاده از تلفن، تماشای تلویزیون و یا پیگیری اخبار نیز سخت خواهد شد.

کم شنوایی عوارض روانی – اجتماعی نیز دارد. مطالعات نشان می دهند که افراد کم شنوا استرس و فشار عصبی بیشتری را تحمل می کنند و بیشتر منزوی شده و دچار بی ثباتی احساسی می گردند، چرا که کم شنوایی ارتباطات دوستانه، اعتماد به نفس و استقلال فردی را کاهش داده و بر کیفیت زندگی فرد تاثیر منفی خواهد داشت.

میزان کم شنوایی

بین دو حالت کامل شنیدن و هیچ نشنیدن درجات زیادی از کم شنوایی وجود دارد. این کم شنوایی ها به صورت کم شنوایی ملایم، کم شنوایی متوسط، کم شنوایی شدید و کم شنوایی عمیق تقسیم بندی می شوند.

انواع کم شنوایی

انواع کم شنوایی را می توان این گونه تعریف کرد:

۱٫کم شنوایی ملایم: صداهای آرام شنیده نمی شوند و فهمیدن گفتار در محیط های شلوغ با مشکلاتی همراه است.

۲٫کم شنوایی متوسط: صداهای آرام و متوسط شنیده نمی شوند و فهمیدن گفتار در محیط های پر سرو صدا بسیار سخت می شود.

۳٫کم شنوایی شدید: افراد باید خیلی بلند صحبت کنند تا صدای آنها شنیده شود و پیگیری گفتگوهای گروهی به تلاش زیادی نیاز دارد.

۴٫کم شنوایی عمیق: برخی صداهای خیلی بلند قابل شنیدن هستند اما بدون سمعک ارتباط گفتاری غیر ممکن است حتی با وجود تلاش زیاد فرد.

برای مطالعه " کم شنوایی انتقالی " و " کم شنوایی حسی عصبی " کلیک کنید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است