غربالگری شنوائی نوزادان

چرا غربالگری شنوائی نوزادان مهم است؟ تقریباً ۲ تا ۴ از هر ۱۰۰۰ کودک در آمریکا ناشنوا یا سخت شنوا به دنیا می آیند. بنابراین کاهش شنوایی شایعترین ناتوانی حین تولد است. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که تشخیص زودرس کاهش شنوائی با غربالگری شنوائی نوزادان جهت تکامل گفتار، زبان و توانایی های شناختی و روانی – اجتماعی اهمیت بسزا دارد. اگرکاهش شنوائی با غربالگری شنوائی نوزادان سریع تشخیص داده شود (بخصوص در اولین ماه زندگی)، درمان اغلب موفقیت آمیز خواهد بود. به رغم پیشرفتهای جدید تشخیصی، حتی در آمریکا هم هنوز یک کودک از هر چهار کودک متولد شده با کاهش شنوائی شدید تا سن ۳ سالگی یا بیشتر تشخیص داده نمی شود.

تست شنوائی نوزادان

اولین فرصت جهت ارزیابی شنوائی کودک در بیمارستان اندکی پس از تولد است. اگر شنوائی کودک قبل از ترک بیمارستان بررسی نشد، توصیه می شود که غربالگری شنوائی نوزادان دراولین ماه زندگی انجام شود. در صورتیکه نتایج شنوائی سنجی کاهش شنوائی را نشان دهد، در اسرع وقت ارزیابی های بیشتری را (ترجیحاً در عرض ۳ تا ۶ ماه اول زندگی) انجام دهید.

آیا غربالگری شنوائی نوزادان، ضروری است؟ در سالهای اخیر، سازمان های مختلف بهداشتی، جهت مشخص کردن اهمیت غربالگری تمام نوزادان از نظر کاهش شنوائی اقداماتی انجام داده اند. اهمیت تشخیص زودرس ناشنوائی و کم شنوائی کودکان با غربالگری شنوائی نوزادان به لحاظ درمانی و بازتوانی به موقع و پیشگیری از ناتوانیهای آنان ثابت شده است.

چگونگی غربالگری شنوائی نوزادان

دو آزمون جهت غربالگری شنوائی نوزادان،  کاهش شنوائی نوزادان و شیرخواران انجام می شود که شامل OAE و ABR است.

(OAE)Otoacoustic emissions شامل قرار دادن یک گوشی اسفنجی در مجرای گوش است که پاسخ مناسب گوش به صدا را اندازه گیری می کند. در بچه های با شنوائی طبیعی، یک «اکوی» قابل اندازه گیری هنگامیکه صدا از گوشی صادر می شود، باید تولید شود. اگر اکو ثبت نشود، می تواند نشانه کاهش شنوائی باشد.

(ABR) Auditory brain stem response یک تست پیچده تر است. گوشی ها روی گوش قرار داده می شوند و الکترودها روی سر و گوش گذاشته می شوند. صدا از طریق گوشی ها صادر می شود و در عین حال نحوه پاسخ مغز کودک شما را به صدا اندازه می گیرند.

اگر هریک از تست های فوق یک کاهش شنوائی بالقوه را تشخیص دهد، ارزیابی و پیگیری توسط متخصص گوش و حلق و بینی را توصیه می شود.

علائم کاهش شنوائی در کودکان

کاهش شنوائی می تواند بعد از دوران نوزادی یا شیرخوارگی اتفاق بیفتد. در این موارد، والدین، پدربزرگ و مادربزرگ ها و سایر مراقبین کودک اغلب اولین کسانی هستند که متوجه غیر طبیعی بودن شنوائی کودک می شوند. حتی اگر شنوائی کودکتان در نوزادی بررسی شده باشد، درصورت داشتن علایم زیر کودکتان نیاز به غربالگری شنوائی خواهد داشت:

● غربالگری شنوائی در صورتی که نوزاد به هیچ وجه به صدای های بلند غیر منتظره واکنش نشان ندهد.

● غربالگری شنوائی در صورتیکه نوزاد توسط صداهای بلند بیدار نشود.

● غربالگری شنوائی در صورتیکه سرخود را در جهت صدای شما بر نگرداند.

● در صورتیکه نوزاد قادر به پیگیری یا درک جهت صدا نباشد نیاز به غربالگری شنوائی است .

● مشکل درتکامل گفتاری

● بلند صحبت کند یا از مهارت های زبانی مناسب سن خود استفاده نکند.

اگر کودک شما هریک از این علائم فوق را داشت، به پزشک خود گزارش دهید.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب تست شنوایی را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شنوایی مطالعه فرمایید .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است