مدل بینی - عمل جراحی بینی

چون در عمل جراحی بینی عضو مرکزی صورت دستخوش تغییر می گردد. جائز اهمیت است که به بیمار فرصت داده شود تا آزادانه خواسته هایش را اظهار کند. برای مثال بیمار می گوید: نمی توانم از راه بینی نفس بکشم و یا بینی ام خیلی بزرگ است.

برخی از بیماران خواهان تغییر مدل بینی با کاهش اندازه بینی شان هستند و این خواسته تغیر مدل بینی را با بکار بردن اصلاحاتی نظیر باریکتر و یا کوتاهتر شود عنوان می کنند. جراح نیز متقابلا فرد را با تغییرات قابل اجرا آشنا می کند و متذکر می شود که هماهنگی و تناسب بینی در صورت، بیش از اندازه آن اهمیت دارد. کوچک شدن بینی و تغییر مدل بینی تا حدی امکان پذیر است که سلامت بیمار را از نظر تنفس بینی به مخاطره نیندازد.

وضعیت روحی فرد در انجام عمل جراحی بینی

وضعیت روحی فرد در انجام عمل جراحی بینی بی تردید تاثیر بسزایی دارد. چه بسیار بیمارانی که پس از عمل جراحی بینی با وجود نتیجه رضایت بخش به دلیل مشکلات روحی – روانی، وسواس فکری و یا شخصیت های متزلزل و بیش از اندازه تاثیر پذیر از دیگران از نتیجه تغییرات مدل بینی و عمل بینی خود ناراضی اند

شمار زیادی از افرادی که خواهان عمل زیبایی بینی هستند، از نظر خود دلایل موجهی برای تغییر مدل بینی خود دارند، به مانند کسب موفقیت در تشکیل زناشویی، یافتن اعتماد به نفس بیشتر در برخوردهای اجتماعی، جلب رضایت خانواده و دوستان و در این مقطع باید ضمن ارزیابی بیمار به او گوشزد کرد که تغییرات ظاهری مدل بینی به نجات زندگی در حال شکست، به دست آوردن شغل جدید یا بهبود چشمگیر در زندگی کمک معجزه آسایی نمی کند. در ضمن ضروری است که افرادی که از عمل جراحی بینی انتظار غیر واقع بینانه ای دارند، از عمل بینی صرف نظر کنند. همچنین لازم است که عمل زیبایی بینی در افرادی که دچار بحرانهای شدید روحی، اضطراب یا هیجانهای ناپایدار هستند به تعویق افتد.

بطور معمول داوطلب مناسب عمل جراحی بینی فردی است که از عمل بینی انتظار واقع بینانه ای دارد و برای انجام عمل جراحی بینی تحت فشار دیگران نیست و مهمتر آنکه انتظار تغییرات بزرگی را در بهبود فردی و اجتماعی پس از عمل بینی خود ندارد و قویترین دلیلش برای انجام جراحی بینی و تغییر مدل بینی خوشنودی شخص خود باشد.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است