مشخصات و ویژگی های یک بینی زیبا

اصول و قوانین محاسبات جهانی مختصات یک صورت زیبا بصورت تائید شده وجود دارند. اما اینها، تنها دربرگیرنده استانداردهای اولیه آنالیز و ارزیابی چهره می باشند. یک جراحی پلاستیک صورت باید از این مختصات و مقادیر عددی آنها مطلع باشد، وی همچنین باید از محدودیت های موجود در کاربردهای کلینیکی آگاهی داشته باشد. هدف اساسی از جراحی زیبایی خلق یک ظاهر غیرمصنوعی و طبیعی برای هر بیمار متقاضی این نوع جراحی است. پایبندی بسیار جدی و محکم به مختصات محاسبه شده ممکن است از دستیابی به این هدف جلوگیری کند.

سطح بندی افقی فرانکفورت مرجع استاندارد قابل استفاده برای معاینه و عکسبرداری از بیمار می باشد. این سطح بندی بصورت خطی است که از قسمت فوقانی کانال خارجی شنوایی به سمت تحتانی ترین نقطه قسمت (زیرچشمی) ، ضمن اینکه چشم های بیمار بصورت همسطح به کف نگاه می کنند، کشیده می شود. یک بافت نرم مشخص کننده در نقطه پایین قسمت زیرچشمی، نقطه تلاقی بین پلک پایینی و پوست گونه می باشد.

آنالیز صورت

معاینه اولیه صورت، قرینگی صورت را بررسی می کند. وقتی که قرینگی صورت را بین دو نیمه صورت از طریق یک سطح بندی میدهاجیتالی مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که اکثر افراد کمی ناقرینگی دارند. پهنای صورت را با تقسیم بندی آن به ۵ قسمت معاینه می کنند. خطوط کشیده شده از کانتوس (گوشه چشم) افقی باید عرض گردن را مشخص کنند.

ارتفاع صورت را از دو طریق می توان تعیین کرد. روش اول، تقسیم بندی صورت به ۳ قسمت مساوی است. اندازه گیری ها از قسمت ناحیه رستنگاه مو به ناحیه خط بین دو چشم، سپس از خط بین دو چشم به قسمت ناحیه زیر بینی و در نهایت از ناحیه زیر بینی به قمست ناحیه زیرچانه طی ۳ مرحله انجام می شوند. روش دوم، یک سوم فوقانی چهره را شامل نمی شود. این روش از nasion (N) به ناحیه زیر بینی را نادیده می گیرد. به این ترتیب میانه صورت یا ارتفاع بینی (۴۳%)را نشان می دهد، از ناحیه زیر بینی به ناحیه زیرچانه نشان دهنده ارتفاع قسمت پایینی صورت (۵۷%) می باشد.

سپس صورت برای آنالیز بیشتر به واحدهای زیبایی شناسی زیر تقسیم می شود: پیشانی، چشمها، بینی، لبها، چانه، گوش ها و گردن.

استاندارد بینی زیبا

بینی واحد زیبایی شناسی مرکزی چهره می باشد و این باعث پیدایش تقاضاهای زیادی برای جراحی بینی شده است. بینی را می توان به ۵ واحد زیر واحد تقسیم کرد:

dorsum یا ناحیه خلفی

side walls

tip یا نوک

ala

soft triangles یا مثلث های صاف.

در هنگام ترمیم نقایص بینی، گوشه های این زیرواحدها باعث استتار برش می شوند. اگر برشها در حواشی این زیر واحدهای آناتومیکی زده شوند، زخم ها و برشها کمتر به نظر می آیند. برای معاینه و ارزیابی بینی و رابطه آن با سایر ساختمانهای صورت، باید فاکتورهای زیادی را در نظر گرفت. این فاکتورها عبارتند از: سن، جنسیت، نژاد، عادت های بدن، فرم صورت، مو، شکل لب، وضعیت دندانها، وضعیت جمجمه، ناهنجاری های صورت، قرینگی، نوع پوست و اثرات ناشی از تغییر فرم. این فاکتورها تأثیر مستقیمی روی ارزیابی و زیبایی شناسی بینی دارند

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است