نوع بیهوشی در جراحی بینی

در هنگام عمل جراحی زیبایی بینی استخوانهای بینی باید شکسته و جابجا شود احتمال خونریزی پنهان (از درون حفره بینی) و ورود خون به مجرای تنفسی و وقوع واکنشهای مرگ بار وجود دارد.
اگر از بیهوشی عمیق استفاده شود به عبارت دیگر با تزریق داروهای قوی بیهوشی بیمار به خواب عمیقی فرو رود و خودش تنفس کند در این حالت در صورت بروز خونریزی احتمال ورود خون به ریه ها وجود دارد و ورود خون به ریه ها ، مشکلات جدی تنفسی برای بیمار ایجاد میکند در مقابل دربیهوشی عمومی بعد از تزریق داروهای خاص بیمار بیهوش کامل شده بطوریکه تنفس خودبخود بیمار متوقف میشود و لوله ای موسوم به " لوله تراشه" درون نای بیمار قرار داده میشود و از طریق آن اکسیژن به بیمار رسانده میشود. این لوله دارای بالونی است که بعداز قرار گرفتن در نای بیمار با هوا متسع میگردد و ورود خون به ریه ها جلوگیری میکند
لذا علیرغم آنکه افراد جامعه از نام " بیهوشی عمومی " وحشت دارند ولی در خصوص عمل زیبایی بینی بیهوشی عمومی نسبت به بیهوشی عمیق از خطر کمتری برخوردار است

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است