وظایف بینی

- بینی ساختمانی است که از قسمت پیشین (قدامی) صورت برآمده می شود و مسیر عبور هوا به ریه ها را می سازد.

- بینی، هوا را تصفیه، گرم و مرطوب می کند. همچنین حاوی سلول هایی برای بویایی است و به بهبود وضعیت تکلم کمک می کند.

ساختمان بینی

بینی از دو قسمت خارجی و داخلی تشکیل می شود. قسمت خارجی به طور قابل ملاحظه ای کوچکتر از قسمت داخلی آن (که بر روی سقف دهان قرار می گیرد) است. قسمت داخلی به وسیله ی یک تیغه (سپتوم؛ septum) به دو حفره راست و چپ تقسیم می شود و هر حفره بینی به نوبه خود در اثر پیش آمدگی شاخک (conchae) به سه مجرای فوقانی، میانی و پایینی تقسیم می شود .

rhino6

بخش خارجی بینی به وسیله دو منفذ جلویی (سوراخ های قدامی) و بخش داخلی به وسیله دو منفذ پشتی (سوراخ های خلفی) سوراخ می شود. جفت هایی از سینوس ها که به داخل بینی تخلیه می شوند عبارتند از سینوس پیشانی، سینوس فک بالایی، سینوس غربالی و سینوس پروانه ای.

vatanbio.blogfa.sinus

غشای مخاطی مژکداری داخل بینی را مفروش می کند. این غشا به پریوست استخوان بینی می چسبد و از طریق سوراخ های بینی به پوست امتداد می یابد و از طریق شاخک (conchcae) با غشای مخاطی بخش مربوط به نازوفارنکس امتداد پیدا می کند. غشای مخاطی، حاوی سلول های بویایی تشکیل دهنده عصب بویایی است، عصب بویایی وارد جمجمه می شود و به مغز می رسد.

بینی از دو حفره تشکیل می شود که اندازه آن ها تقریباً مساوی است و به وسیله ی تیغه بینی از هم جدا و به وسیله سوراخ های خارجی به خارج، و به وسیله ی سوراخ های داخلی ، به قسمت حلق (نازوفارنکس nasopharyn,) باز می شوند. هر حفره بینی به یک ناحیه بویایی (متشکل از شاخک فوقانی و قسمتی از تیغه بینی) و یک ناحیه تنفسی (شامل بقیه حفره) تقسیم می شود. ادامه سه مجرای هر حفره بر روی دیواره جانبی، شاخک های فوقانی ، میانی و تحتانی بینی را تشکیل می دهد. مجرا (مآ)ی فوقانی به طور مورب تا حدود نیمی از مسیر حاشیه فوقانی شاخک میانی را طی می کند؛ مجرا (مآ)ی میانی تا داخل دهلیز (حفره؛ atrium) ادامه می یابد و مجرای (مآی) تحتانی، قسمت زیر و سطح جانبی شاخک تحتانی بینی را طی می کند و حاوی منفذ مجرای اشکی است. ناحیه ی بویایی در فوقانی ترین بخش حفره بینی قرار دارد و حاوی سلول های بویایی، اعصاب بویایی و موهای مخصوص بویایی است. ناحیه تنفسی با غشای مخاطی، غدد بسیار، اعصاب و شبکه ای از سیاهرگ های متسع و فضاهای خونی پوشیده شده است. این شبکه به سادگی تحریک می شود که تورم غشا، مسدود شدن مجرا (مآ) و منافذ سینوس ها را به دنبال دارد.

برای مطالعه " آناتومی شاخک‌های بینی " کلیک کنید .

منبع : کتاب بیماری های دهان،حلق،بینی،سینوس ها و حنجره

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است