پولیپ های بینی/ توده های خوش خیم بینی

پولیپ ها بینی به رنگ زرد کم رنگ یا خاکستری – ابی شبیه خوشه های انگور هستند و معمولا" دو طرفه، پایدار، متعدد و متحرک اند که از بینی ، موکوزای سینوس و دیواره خارجی بینی منشاء میگیرند. از آنجا که پولیپ ها تظاهراتی از الرژی دارنداکثرا " تمایل به عود دارند. درمان پولیپ به دو صورت دارویی و جراحی صورت میگیرد. که جراحی آن به دو روش جراحی متداول پولیپکتومی وجراحی آندوسکوپیک می باشد.

عود پولیپ بینی

یکی از مشکلات مطرح در جراحی بینی و سینوس ،عود پولیپ بعد از عمل است.در گذشته ،دربسیاری موارد بعد از جراحی،بیمار با عود پولیپ روبرو میشد.با روشهای دقیق و موثر امروزی ،شانس عود زیاد نیست.این اقدامات عبارتند از :

بررسی کامل قبل از عمل شامل اندوسکوپی تشخیصی ،سیتی اسکن و...

شروع درمان دارویی مناسب قبل از عمل

جراحی اندوسکوپیک کامل بینی و سینوس:خارج کردن پولیپ به تنهایی کافی نیست و باید دهانه سینوسها هم باز شود.

آسم و پولیپ بینی

تعداد زیادی از بیماران مبتلا به آسم دچار اشکال تنفس بینی و پولیپ هستند.درمان وکنترل پولیپ از طریق جراحی اندوسکوپیک سینوس ،موجب کمک به کنترل آسم و بهبود وضعیت ریوی میشود.یکی از علل آسم مقاوم به درمان ،سینوزیت یا پولیپ درمان نشده است.

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است