علائم سینوزیت

علایم سینوزیت:

۱-احساس درد و یا فشار در پیشانی، گیجگاه ها، گونه ها، بینی، پشت و یا دور چشم ها از علائم سینوزیت .
۲-تنفس از راه بینی دشوار میشود که از علائم سینوزیت میباشد .
۳-تخلیه ترشحات غلیظ، زرد و یا سبز رنگ از بینی و یا پشت حلق  از علائم سینوزیت .
۴-کاهش حس بویایی و چشایی  از علائم سینوزیت .
۵-گرفتگی بینی  و احتقان بینی، آبریزش بینی  از علائم سینوزیت .
۶-درد در فک فوقانی و یا دندانهای آرواره بالا از علائم سینوزیت .
۷-سر درد هنگام برخاستن از خواب که با