مراقبت های پس از عمل جراحی رینوپلاستی ( جراحی زیبایی بینی)

مراقبت های پس از عمل جراحی رینوپلاستی ( جراحی زیبایی بینی)  :

عمل جراحی زیبایی بینی   عملی حساس است که مراقبت های پس از این عمل نقش به سزایی در روند بهبود پس از عمل و نتیجه نهایی عمل زیبایی بینی   دارد . این مراقبت ها در ۴ ماه اول ، نقش  پر رنگ تری دارد لذا تنها به دستورات پزشک جراح خودتان و کادر درمانی وی توجه کنید و توصیه های سایرین را انجام ندهید.

۱- پس ازعمل زیبایی بینی  حدود ۴ الی ۶ ساعت از خوردن