درمان بیماری‌های لوزه

درمان بیماری های لوزه در حالت حاد درمان دارویی است. در درمان عفونت‌های ویروسی لوزه همچون سرماخوردگی استفاده از مسکن، مایعات گرم، ویتامین ث و کمی استراحت کفایت می‌کند ولی در درمان فارنژیت‌های چرکی علاوه بر اینها باید از آنتی بیوتیک مناسب هم استفاده شود. آنتی بیوتیک مورد مصرف برای درمان عفونت لوزه‌ها عمدتا پنی‌سیلین می باشد که معمولا به صورت یک تزریق و یا به شکل خوراکی به مدت ده روز برای فرد استفاده می‌گردد.

در عفونت‌های مزمن لوزه درمان بستگی به علایم در