سنگ های غدد بزاقی

 – ایجاد سنگ های غدد بزاقی در مردها و افراد بالای ۴۰ سال شایع تر است.

– علت ایجاد مشخص نیست. اکثر سنگ های غدد بزاقی از کلسیم ساخته شده اند ولی اختلالی در میزان کلسیم خون یا مشکل دیگری در کلسیم بدن وجود ندارد. سنگ های غدد بزاقی با بیماری های دیگر همراه نیستند. از هر ۱۰ سنگ غدد بزاقی ۸ مورد در غدد زیرفکی تشکیل می شود. تصور می شود تخلیه بزاق به سمت بالا و کمی غلیظ تر بودن بزاق ساخته شده