روش های بهبود سریع سینوزیت

روش های بهبود سریع سینوزیت :
کارهای مفید دیگه برای بهبودی  سریعتر سینوزیت :

۱- نشتن کنار آتش با چوب جنگلی طوریکه حرارت و دود آن به صورت و پیشانی شما برخورد کند برای بهبود سریع سینوزیت موثر است.

۲- استفاده از بخور اکالیپتوس   برای بهبود سریع سینوزیت موثر است .

۳- نمک دریا را از عطاری خریداری کنید و مقداری از آن را داخل آب گرم بریزید و روزی ۴ الی ۵ بار برای شستشوی مخاط بینی استفاده نمائید ،  برای بهبود سریع سینوزیت موثر است.

۴- استفاده از تخم مرغ آپز