بخیه بینی

بخیه‌های داخل بینی قابل جذب هستند و نیاز به کشیدن ندارند، تعداد معدودی بخیه خارج بینی همزمان با برداشتن اسپلینت بینی در مطب کشیده می‌شوند.

در عرض یک یا دو هفته، تمام پانسمان‌ها، آتل و بخیه بینی خارج می‌گردد.خونریزی بینی نقطه‌ای و ناچیز در چند روز اول بعد از عمل بینی به طور شایع وجود داشته و گاهی برای چند هفته شما احساس ناراحتی خفیفی خواهید کرد.

آثار بخیه بینی

آثار بخیه بینی در اطراف بینی به خصوصیات بافت بینی و نیز به اقدامات