درمان گرفتگی بینی

راه های درمان گرفتگی بینی

هوای سرد، گرفتگی بینی را شایع می کند، اما همه گرفتگی های  بینی  به سبب هوای سرد رخ نمی دهد. آگاهی های ذیل ممکن است برای این دسته افراد که دچار گرفتگی بینی میشوند  مفید باشد.

برای رفع گرفتگی بینی و مشکل تنفسی ابتدا باید دلیل گرفتگی و کیپ شدن بینی را مشخص کرد. ابتلا به آسم، انحراف استخوان بینی، حساسیت به گرده گل ها یا برخی عوامل طبیعی و شرایطی خاص، تنگی یا گشادی عروق اطراف مجاری بینی، وجود پولیپ ،  سینوزیت    ،