جراحی زیبایی

تصمیم بگیرید آیا جراحی زیبایی برای شما مناسب است یا خیر؟

برای اینکه فکر جراحی زیبایی به ذهن شما خطور کند، دلایل متعددی وجود دارد. بسیاری از زنان به دنبال آن هستند که ظاهر دوران جوانی خود را بازیابند. برخی دیگر می خواهند پوست آفتاب سوخته را ترمیم بخشند. عده ای امیدوارند که اثرات بارداری یا افزایش وزن را از بین ببرند همه یک هدف را دنبال می کنند .

بهترین ظاهر و بهترین احساس از خود :

 مشکل در برقرار کردن تعادل بین زیان های بالقوه