مرور برچسب

آدرس بهترین جراحان پلاستیک در تهران

جراحی پلاستیک ترمیمی

جراحی پلاستیک ترمیمی برای تصحیح اختلالات عملکردی ناشی از سوختگی، آسیب های حاصل از ضربه (مانند شکستگی استخوان صورت)، ناهنجاری های مادرزادی مثل لب شکری یا شکاف کام، ناهنجاری های تکاملی، عفونت یا بیماری، و برداشتن تومورها مانند ماستکتومی یعنی…