جراحی گوش برجسته

تکنیک جراحی

محل برش عمل جراحی گوش برجسته ، پشت لاله گوش است .  پس از برش مذکور، باریکه نازکی از پوست پشت گوش برداشته می‌شود، سپس برای خواباندن غضروف گوش و نزدیک کردن گوش به سر و همچنین برای جلوگیری از برگشت غضروف لاله گوش برجسته به حالت اولیه ، سطح پشتی غضروف گوش در قسمت‌های لازم تراشیده شده و با کمک بخیه‌های دائمی چین های طبیعی گوش ایجاد میگردد‫.‬ نهایتا برش پوستی گوش  بخیه می گردد‫.‬

از آنجا که محل برش جراحی گوش برجسته پشت گوش است، بعد از عمل جراحی گوش