مشاوره قبل از عمل جراحی بینی

پرسش هایی برای مطرح کردن در زمان مشاوره :

۱٫ آیا حین  عمل جراحی بینی  بیهوش خواهم بود؟

در خصوص ابراز نگرانی درباره ی بیهوشی حین عمل جراحی بینی ، ناراحتی و یا به هوش آمدن هنگام  عمل جراحی بینی  تردیدی به خود راه ندهید. اینها نگرانی های شایعی هستند که باید بی پرده با جراح متخصص بینی  در میان گذاشته شوند.

۲٫ درباره ی تعداد عمل جراحی های بینی مشابهی که در سال گذشته جراحتان انجام داده است سؤال کنید.

بسته به جراح