فیلم عمل جراحی بینی(شماره ۱۲)

رینوپلاستی :

رینوپلاستی به معنی " تغییر شکل بینی " لغتی مشتق شده از واژه آلمانی "rhinoplastik" است .
رینوپلاستی شامل دسترسی به استخوان و حمایت از غضروف بینی است. برش ها در جراحی رینوپلاستی در داخل بینی و محل هایی است که قابل دید نباشد.در برخی موارد در جراحی رینوپلاستی  این برش در محل جدا کننده سوراخ های بینی ایجاد می شود در مرحله بعد در صورت نیاز استخوان و غضروف پایه کاهش می یابد و یا بر حسب مورد مقداری غضروف و بافت حمایتی به موضع اضافه می شود.
به