نشانه های انحراف بینی

اگر شما هم در خواب از راه دهان نفس می کشید پس ابتلای شما به انحراف  بینی یا سپتوم حتمی است.
سپتوم یا انحراف  بینی یکی از شایع ترین مشکلات گوش و حلق و بینی و بیماری های تنفس است.

تیغه بینی، بینی را به دو قسمت راست و چپ تقسیم می کند و اگر این تیغه به یکی از طرفین انحراف داشته باشد فرد مبتلا به انحراف  بینی یا سپتوم است.

همه افراد ممکن است درجاتی از انحراف بینی را داشته باشند ، مهم ترین علامت افرادی که انحراف بینی حاد دارند تنفس