طراحی کامپیوتری قبل از جراحی عمل بینی

طراحی کامپیوتری قبل از جراحی عمل  بینی :

اکثر بیمارانی که جهت مشاوره  جراحی عمل بینی  مراجعه می کنند پس از گفتگوی اولیه این سوال را از جراح متخصص زیبایی بینی  میشنوند: آیا می خواهید نتیجه تقریبی عمل جراحی بینی خود را ببینید؟   تقریبا" همه افراد با خوشحالی به این سئوال پاسخ مثبت می دهند. مطمئنا  بلافاصله در ذهن آنها سئوال دیگری نقش می بندد: "تصویری که به من نشان داده خواهد شد تا چه حد واقعی است و آیا نیتجه عمل  بینی دقیقا" همین خواهد بود؟" حتی اگر این سوال