جراحی پلاستیک-تاریخچه

تاریخچه جراحی پلاستیک :

 جراحی پلاستیک از سال ۲۰۰۰ قبل از میلاد مسیح در هندوستان پایه گذاری شد. ۶ قرن پیش از میلاد مسیح ساشراتا (sushrauta) ملقب به پدر جراحی اقدامات مهمی در زمینه ی جراحی پلاستیک و جراحی آب مروارید به عمل آورد و کارهای پزشکی او و نیز شاراکا (charaka) در سال ۷۵۰ بعد از میلاد مسیح در دوره ی خلفای عباسی به زبان عربی ترجمه شد.. به تدریج این آثار به کشورهای اروپایی راه یافتند. در ایتالیا خانواده ی برانکا ساکن جزیره ی سیسیل و گاسپارتاگلیا