علائم عفونت سینوس ها (سینوزیت)

علائم عفونت سینوس ها (سینوزیت) :

سینوزیت همان التهاب سینوس هاست که ممکن است علل گوناگونی داشته باشد؛ یک سرماخوردگی ساده، یک عفونت یا حتی حساسیت. با این حال تمام التهاب های سینوسی ممکن است چند علائم  زیر را بروز دهد:

ـ احساس فشار و درد پشت چشم ها یا گونه ها از علائم التهاب سینوس .

ـ احساس درد در دندان های بالا از علائم التهاب سینوس .

ـ جمع شدن خلط و احساس گرفتگی در مجاری سر و صورت و گاهی دشواری در تنفس