درمان تومور پاتولوژی

مشخصات بالینى تومور پاتولوژی :

تومور هاى حفرهٔ بینی، سینوس‌هاى پارانازال و نازوفارنکس در اغلب موارد در هنگام مراجعه به مراحل پیشرفته رسیده‌اند. علایم اولیه تومور پاتولوژی  نظیر گرفتگی  بینی ، ترشح از بینى و احتقان سینوس بینی ، به قدرى در بیماران خوش‌خیم شایع هستند که معمولاً تا زمان پیشرفت تومور پاتولوژی  نادیده گرفته مى‌شوند. خونریزى نیز ممکن است  در علائم تومور پاتولوژی رخ دهد. تهاجم به استخوان و درگیرى اعضاء مجاور نیز یافتهٔ شایعى  از تومور پاتولوژی است.

درمان  تومور پاتولوژی :

براى مشخص شدن وسعت تومور پاتولوژی باید