مرور برچسب

آدرس بهترین دکتر متخصص تومور بینی

علائم تومور بینی و سینوس

تومور بینی و سینوس : ناحیه بینی و سینوس مانند دیگر نواحی بدن ممکنست دچار غده یا تومورهای بدخیم یا  تومور های خوش خیم  گردد . تومورهای خوش خیم در بیشتر موارد رشد آهسته داشته و به بافتهای مجاور دست اندازی نمیکنند وکپسولی که دور آنها را…

تومور بینی

انواع تومور در بینی : 1- تومور در  بینی خارجی: 1. تومور در بینی خارجی به نام"   تومور کراتوز " که  ناشی از افتاب،کیستهای سبابه وخالها   بوجود می آید .   2. تومور در بینی خارجی به نام"  تومور رینوفیما " که ناشی از رشدبیش از حدغدد سبابه …