جراحی پلاستیک پلکها - بلفاروپلاستی

جراحی پلاستیک پلکها - بلفاروپلاستی :

شل شدگی و از دست رفتن قوام پوست در ناحیه پلک باعث چین خوردن و آویزان شدن پوست اضافی پلک میشود شل شدگی بافتهای نگهدارنده چربی در پلک ها نیز سبب بیرون زدن چربی بصورت ورم در پلک فوقانی وپلک تحتانی می گردد. گاهی پوست اضافه در پلک فوقانی در واقع ناشی از افتادگی ابرو وپیشانی می باشد که باید در ابتدا تحت بررسی و درمان قرارگیرد.

علائم  پوست اضافی در پلک فوقانی :

از نظر ظاهری علائم پوست اضافی و بیرون زدگی