مرور برچسب

آدرس بهترین دکتر متخصص جراحی بيني‌ با عیب های مادرزادي

بيني‌ با عیب های مادرزادي

بینی با عیب های مادرزادیمشاهده کرده‌ايد که در نوزادان،  بيني‌ زيبا و کوچک است و والدين از خداوند ميخواهند که بيني‌ فرزندشان هميشه به اين شکل باقي‌ بماند، ولي‌ غالباً اين اتفاق نمي‌افتد. در تعدادي ضربه و در عده ديگر رسيدن به سنّ بلوغ و…