فیلم عمل جراحی بینی(شماره ۷)

 رتوش بینی ( جراحی بینی ثانویه ) :

اساسی ترین عامل در نتیجه عمل جراحی زیبایی بینی  شکل قبلی بینی و نوع پوست بینی می باشد، حدود ۵% موارد عمل جراحی بینی  نیاز به رتوش یعنی عمل اصلاحی بینی  از عمل جراحی بینی  اول پیدا خواهند کرد، این عمل جراحی بینی  یک عمل مینور می باشد و معمولاً مانند عمل جراحی بینی  اول نیست و با بی حسی موضعی انجام می شود.
باید توجه داشت عمل جراحی بینی  یک عمل جراحی بینی  صد در صد کامل نمی باشد و شما باید