جراحی بینی در آقایان

هنوز افراد و حتی پزشکانی هستند که اعتقاد دارند جراحی بینی در آقایان انجام نشود ولی‌ جراحان زیبایی بینی هستند که معتقدند که زیباسازی و تناسب اندام و اعضا حق هم خانمها و هم آقایان میباشد. البته تفاوتهای زیادی بین دو جنس از نظر ساختمان بینی‌، انگیزه‌ها و روحیات وجود دارد که جراح باید آنها را به دقت مورد بررسی قرار دهد. برخی‌ آقایان درک روشنی از انگیزه‌ها و دلایل انجام  جراحی بینی ندارند و یا بعضی ممکن است انتظارات غیر واقعی و ایده آلیستی داشته باشند. در نتیجه