نقش استخوان و غضروف در عمل جراحی بینی

تغییر استخوان و غضروف در عمل جراحی بینی :

نیمه بالایی بینی استخوانی و نیمه ی پایینی آن غضروفی است. عمل راینوپلاستی هر دو را تغییر می دهد.

نقش استخوان در عمل جراحی بینی:

تغییر استخوان ممکن است بینی را کوچکتر، بزرگتر یا اصلاح نماید. غالباً برای کوچک کردن بینی باید آن را شکسته و وضعیت آن را تغییر داد. خانم هایی که پس از عمل به خاطر کوچک شدن بیش از حد بینی می خواهند جراحی ترمیمی انجام دهند، لازم است استخوان آنها را افزایش داد