عوامل خطر ابتلا به سینوزیت

عوامل خطر  ابتلا به سینوزیت :

اگر دچار یکی از شرایط زیر هستید خطر ابتلا به سینوزیت در شما افزایش می یابد:

* تب یونجه یا اختلال حساسیتی دیگری که سینوس ها را تحت تاثیر قرار دهد از عوامل خطر ایتلا به سینوزیت میباشد.

* اختلالات ساختاری در بینی مانند انحراف تیغه ی بینی،  پولیپ یا تومورها از عوامل خطر  ایتلا به سینوزیت میباشد.

* برخی بیماریها مانند سیستیک فیبروزیس ، ریفلاکس اسید معده به مری و اختلالات سیستم ایمنی مانند نقص در ایمنوگلبولینها و پادتنها از عوامل  خطرایتلا به سینوزیت میباشد .

*