سینوزیت در کودکان

سینوزیت در کودکان :

در کودکان تکامل سینوس ها  تا حدود ۲۰ سالگی ادامه دارد ولی کودکان نیز می توانند به سینوزیت  مبتلا شوند. تشخیص سینوزیت در کودکان مشکل است زیرا عفونتهای تنفسی در آنها بسیار شایعتر بوده و همچنین علائم سینوزیت  در کودکان می توانند خفیف بوده و تشخیص  سینوزیت در کودکان  را مشکل کنند.

 

علائم سینوزیت در کودکان :

 

-  سرماخوردگی که بیش از ۱۴-۱۰ روز طول کشیده و گاهی با تب خفیف همراه است
- ترشحات بینی غلیظ برنگ زرد – سبز
-  ترشحات پشت حلق که گاهی باعث گلو درد ،