تاثیر مصرف سیگار بر تشدید سینوزیت

تاثیر مصرف سیگار بر تشدید سینوزیت :

مصرف سیگار بیماری سینوزیت را تشدید می کند .افراد سیگاری مبتلا به سینوزیت باید ترک سیگار را در برنامه خود قرار دهند زیرا مصرف سیگار، بیماری سینوزیت را تشدید می کند.  مصرف سیگار سبب می شود که اطرافیان آن ها نیز در معرض بیماری سینوزیت قرار گیرند.  مصرف سیگار به تدریج قدرت دفاعی مژک های دستگاه تنفسی در مقابله با بیماری های میکروبی و ویروسی را از بین می برد و در نهایت منجر به سرطان می شود.

 سینوزیت به علت التهاب