مرور برچسب

آدرس بهترین دکتر متخصص عمل افتادگي پلک

علت افتادگي ابرو

بعلت بالا رفتن سن و شل شدن بافتهاي نگهدارنده پوست  درنواحي ابرو پيشاني و بخش فوقاني صورت پوست قوام خود را ازدست داده و افتادگي پوست دراين نواحي مشاهده مي شود. افتادگي پوست اين نواحي باعث آويزان شدن پوست در  پلک ها  مي شود که منجر به تظاهر…