مرور برچسب

آدرس بهترین دکتر متخصص عمل تومور بینی

تومور پاتولوژی

تومور پاتولوژی : شايع‌ترين تومور حفرهٔ بينى و سينوس‌‌هاى پارانازال، کارسينوم سلول سنگفرشى، پاتولوژی  است. شايع‌ترين محل بروز تومور پاتولوژی ، دهانهٔ سينوس ماگزيلارى است. استسيونوروبلاستوما نئوپلاسم بدخيم ناشايعى است که از مخالط بويائى واقع…