علت افتادگی ابرو

بعلت بالا رفتن سن و شل شدن بافتهای نگهدارنده پوست  درنواحی ابرو پیشانی و بخش فوقانی صورت پوست قوام خود را ازدست داده و افتادگی پوست دراین نواحی مشاهده می شود. افتادگی پوست این نواحی باعث آویزان شدن پوست در  پلک ها  می شود که منجر به تظاهر همزمان افتادگی پلک و پف پلک میشود.

علائم افتادگی ابرو

بعلت افتادگی ابرو و سنگینی ابرو پیشانی بر روی پلکها فرد باعضلات پیشانی سعی در بالا کشیدن ابرو میکند تاسنگینی روی چشمها راکاهش دهد. این امر باعث چین و چروکهای عمیق