تفاوت بینی گوشتی و استخوانی

 بینی از سه لایه اصلی تشکیل شده است  :

۱) لایه پوشاننده خارجی که از پوست و لایه عضلانی ظریف چسبیده به سطح زیرین آن تشکیل شده است.

۲) اسکلت استخوانی غضروفی

۳) لایه پوشاننده داخلی که بیشتر از مخاط و مختصری هم از پوست تشکیل شده است.

لایه اسکلتی بینی در بالا از استخوان تشکیل شده و در پایین به غضروف های ظریف تر نوک بینی ختم می شود. در قسمت هایی از پایین بینی از جمله در قسمت زیادی از محدوده سوراخ