زیبایی گوش

معمولا بچه هایی که گوش های بزرگ و برآمده دارند، توسط هم سن و سالان خود مورد بی مهری و آزار واقع می شوند. در مورد کودکانی که ظاهرشان ایجاد نگرانی می کند، حتما باید قبل از اینکه فشار هم سن و سالانشان تأثیر بزرگی در روح و روانشان بگذارد، فکری کرد و معمولا بهترین کار انجام عمل زیبایی گوش  در سن ۷ سالگی به بالا است.

وقتی که  عمل زیبایی گوش  در سنین حدود ۷ سالگی انجام می شود، رشد غضروف گوش (اوریکولار) در یک مرحله