عمل مدرن رینوپلاستی بینی

عمل مدرن رینوپلاستی بینی:

بینی نه تنها به لحاظ مرکزیت آن در صورت نقش بسیار مهمی را در زیبایی فرد ایفا می کند بلکه وظایف عملکردی را نیز در زمینه تنفس، بویایی، تولید صدا، تهویه مطلوب گوش میانی و مرطوب کردن سینوس ها دارا می باشد. لذا جنبه های زیبایی و عملکردی بینی به طور جدایی ناپذیری دارای اثرات متقابل بر یکدیگرند.
تاریخچه جراحی عمل  زیبایی بینی به طور متداول به حدود یک قرن پیش بر می گردد، ولی عمر عمل مدرن رینوپلاستی بینی  بیش از دو هفته نمی باشد. عمل مدرن