راههای پیشگیری از عود کردن سینوزیت

راههای پیشگیری از عود کردن سینوزیت :

 

 

به منظور پیشگیری ازعود کردن سینوزیت و یا کمک به بهبود سریع ترآن چه باید کرد؟

 

۱- پیشگیری از سینوزیت با  "بخور":

تنفس هوای مرطوب و گرم باعث کاهش تورم منافذ سینوس ها خواهد شد. برای این کار روزی سه بار ظرف آبی را به جوش آورده حوله ای روی سر و ظرف آب بیندازید و به مدت ۱۵ دقیقه هوای گرم و مرطوب را استنشاق کنید یا با استفاده از دستگاه بخور، هوای اتاق را مرطوب نگه دارید.
دقت داشته باشید هفته ای یک بار برای