التهاب حنجره (laryngitis)

حنجره انسان

حنجره (لارنکس؛ larynx) که به آن گلوت (glottis) هم گفته می شود عضو تولید صدا و مسیر عبور هوا از بین قسمت تحتانی حلق در بالا و تراشه (نای) در پایین است و از سطح چهارمین مهره تا ششمین مهره امتداد دارد و طول حنجره حدود ۵ سانتی متر است. حنجره غالباً به سه بخش «زیرحنجره» (sublarynx)، «حنجره» (larynx) و «بالای حنجره» (supralarynx) تقسیم می شود. حنجره از ۹ غضروف که به وسیله عضله ها و رباط ها (لیگامان) هایی به هم متصل می شوند تشکیل