درمان اوتیت مدیای حاد

بیماری اوتیت مدیای حاد بدنبال عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی بروز می کند ، عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی باعث اختلال عملکرد شیپور استاش و اوتیت مدیای حاد می شود و بدین ترتیب عفونت گوش از طریق شیپور استاش بطرف گوش میانی پیشرفت می کند و باعث ایجاد بیماری اوتیت مدیای حاد می گردد .

داروهای درمان

۱-      آنتی‌بیوتیک‌ها در کودکان مبتلا به اوتیت‌مدیای حاد به دلیل اثربخشی و ایمنی مطلوب، قیمت مناسب، پذیرش بهتر و گستره آنتی‌میکروبیال محدود، دوز بالای آموکسی‌سیلین در درمان اوتیت مدیای